Darmowa Wysyłka od 500 złotych
+48 577 399 503

Zwroty

Zgodnie z Regulaminem Sklepu 4BL:

  1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zakupu Produktu.
  2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczające jest wysłanie oświadczenie przed upływem tego terminu (formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość).
  3. Oświadczenie o odstąpieniu może być składane pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: biuro4bl@gmail.com.
  4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca potwierdza Konsumentowi jego otrzymanie, przesyłając potwierdzenie na adres poczty elektronicznej Konsumenta, podany w trakcie składania Zamówienia.
  5. W razie odstąpienia od Umowy uważana ona jest za niezawartą.
  6. W terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktów, na własny koszt i ryzyko.
  7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymaną od niego płatność w terminie 14 dni od dnia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Konsumenta zapłaty do chwili otrzymania Produktów.
  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich przez Konsumenta w sposób wykraczający poza zwykłe korzystanie z Produktu, w celu stwierdzenia jego cech lub funkcjonalności.
  9. Zwrot płatności Konsumenta następuje przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego uzgodnionego przez strony.